ترکیه را با آتیا بهتر بشناسید

از مهم ترین مکان های فرهنگی ترکیه که در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، مسجد جامع و بیمارستان دیوریغی است که در استان «سیواس» شرق ترکیه واقع شده است . مسجد جامع و بیمارستان دیوریغی، یکی از بهترین معماری های ترکیه را در آناتولی دارد .

این مسجد به دستور «احمد شاه» ساخته شده و «شاه بن موسی» این مسجد را طراحی و مهندسی کرده است. مسجد جامع و بیمارستان دیوریغی با طرز معماری و کندکاری های روی سنگی خویش از جمله با اهمیت ترین آثار موجود در آناتولی محسوب می شود . همین ویژگی، این مکان را سال ۱۹۸۵ میلادی در لیست میراث جهانی یونسکو قرار داده است .

مسجد جامع و دارالشفای دیوریغی که در بین شیوه های معماری قرن سیزدهم ترک- اناتولی دارای موقعیت ویژه و برازنده ای می باشد، کندکاری های نقش یافته در دروازه ها و ستونهای آن، نماینده بهترین نمونه های کندکاری روی سنگ با هزاران نوع نقوش و اشکال متفاوتی که تکرار آن به نظر نمیرسد، به این بنا های تاریخی برازندگی فوق العاده ای بخشیده است.

دراین مسجد که تربتی دارای دو قبه در آن جا دارد، دارای ساختار مربعی ایستاده و پوشیده با سنگهای بریده شده می باشد. این مسجد دارای سه درب ورودی بوده است. در درب بزرگ دخولی آن اشکال گلها و برگها دیده میشود که به نام “درب جنت” یاد میشود. منبر این مسجد که از چوب پیرترین درخت دنیا بنام” درخت ابانوز” هم سن وسال با ساختمان این مسجد بوده است .

ساختمان مسجد جامع دیوریغی، یک مکان بزرگ برای اقامه نماز دارد که دارای یک گنبد بی نظیر است و ستون های آن با نقوش سنگی تراشیده شده است. بیمارستان دیوریغی نیز از طریق یک راهرو به این مسجد متصل است و درهای ورودی آن بسیار زیبا تزیین شده است. این ساختمان تاریخی در قرن 15، 19 و 20 میلادی مرمت شده است .